NAŠA ISTORIJA

Kada govorimo o našim počecima, uvek pomislimo na najstarije bure iz porodične riznice i rakiju, koja se u njemu nalazila. Kako ne bismo lutali i bavili se pretpostavkama, poslali smo uzorke naših najstarijih rakija u Škotsku, u Scottish Universities Environmental Research Centre (SUERC), gde je radiokarbonskom analizom utvrđena njihova starost. Te rakije su naše EMPERUS RELIKVIJE.

EMPERUS RELIKVIJA I

Najstariji destilat u našoj porodičnoj riznici je proizveo još Vasilijev otac, Dragomirimage, sredinom prošlog veka. Pošto nismo imali tačan podatak o proizvodnji tog destilata, poslali smo uzorak u SUERC laboratoriju i dobili smo sertifikatimage  da je proizveden između 1935. i 1960. godine. Pretpostavlja se da je ova šljivovica kupaža nekoliko destilata, proizvedenih neposredno pre i posle II svetskog rata. U našoj riznici nalazi se 21 boca.

EMPERUS RELIKVIJA II

Deda Vasilijeimage je, još 1957. godine, iz svojih novih šljivika, ubrao plodove autohtonih sorti i proizveo rakiju, za koju mi sada posedujemo SUERC sertifikatimage o izvršenoj radiokarbonskoj analizi, a ljubomorno čuvamo 37 boca.

EMPERUS ARHIVA

Pored dve navedene EMPERUS RELIKVIJE, mi imamo i druge stare destilate iz druge polovine prošlog veka. Sa punom pažnjom smo ih izvadili iz starih buradi, filtrirali i flaširali i na taj način ih sačuvali za daleku budućnost. U našoj arhivi su destilati iz 1960. godine (42 boce), 1966. godine (36 boca), 1968 (32 boce), 1972. godine (51 boca), 1973. godine (26 boca), 1977. godine (30 boca), 1978. godine (32 boce), 1982. godina (48 boca) i 1985. (24 boce).

Sve naše arhivske rakije se čuvaju u EMPERUS TREZORU, zajedno sa rakijama i buradima EMPERUS Rizničara.

EMPERUS RESERVA ANTICA

Ipak, otvorili smo našu porodičnu riznicu i spremni smo da vam ponudimo njen najbolji deo. EMPERUS RESERVA ANTICA je zvanično najbolje ocenjena srpska rakija svih vremena, sa laureatom Najbolja srpska šljivovica 2023. godine.

Poslali smo uzorak i ove rakije u SUERC laboratoriju i dobili sertifikatimage da je proizvedena 1992. i 1993. godine. Postoje ukupno 954 boce ove rakije, gde je svaka od njih numerisana i ima svoj jedinstveni broj.

Žao nam je. Nemate dovoljno godina kako biste mogli da pregledate naš web sajt.

Pristup je zabranjen osobama mlađim od 18 godina. Da li ste stariji od 18 godina?