Uslovi korišćenja EMPERUS Trezora

Vlasnik EMPERUS Trezora je dužan da obezbedi i garantuje EMPERUS Rizničaru:

 • Kvalitetno EMPERUS bure od hrasta kitnjaka, čija se kupovina definiše ugovorom, njegovo ovinjavanje, pripremu za punjenje primarnim destilatom i smeštanje u EMPERUS Trezor;
 • Stalnu kontrolu uslova (temperatura i vlažnost vazduha), u kojima se nalazi bure;
 • Redovnu godišnju kontrolu kvaliteta destilata u buretu, u prisustvu EMPERUS tehnologa ili podrumara;
 • Mogućnost razblaživanja primarnog destilata na kraju perioda odležavanja, vršenje hladne stabilizacije, filtracije i flaširanja finalnog EMPERUS destilata, kao i personalizovane etikete, po želji EMPERUS Rizničara;
 • Vođenje precizne evidencije o razvoju i stanju primarnog destilata tokom odležavanja u EMPERUS Trezoru;
 • Zabravljivanje EMPERUS bureta, na taj način što će ključ od katanca posedovati samo EMPERUS Rizničar i bure neće moći da bude otvoreno bez njegovog prisustva ili prisustva lica koje je definisano Ugovorom;
 • Besplatno korišćenje personalizovane strane na sajtu https://emperus.rs;
 • Vanrednu posetu EMPERUS Trezoru, u bilo kom trenutku tokom radnog vremena EMPERUS Trezora (radnim danima od 9 do 14 časova) ili u dogovorenom terminu mimo radnog vremena. Ukoliko dođe do procurivanja primarnog destilata iz EMPERUS bureta, Vlasnik EMPERUS Trezora je dužan da nadoknadi EMPERUS Rizničaru izgubljenu količinu istim ili približno istim destilatom (obavezno iz iste godine proizvodnje ili stariji), a u slučaju većeg defekta na buretu, Vlasnik EMPERUS Trezora je dužan da obezbedi novo bure i destilat iste starosti za EMPERUS Rizničara. Vlasnik EMPERUS Trezora garantuje kvalitet rakije, koja će nastati finalnom obradom primarnog EMPERUS destilata (razblaživanje, hladna stabilizacija i filtriranje), koji će biti potvrđen senzornim ocenjivanjem (ocena preko 18,00) na nekom od eminentnih festivala u Republici Srbiji, od strane nezavisne stručne komisije.

EMPERUS Rizničar je dužan da:

 • Izvrši svoje ugovorne obaveze, u pogledu iznosa i roka uplate, koje su definisane Ugovorom;
 • Čuva ključ od katanca, kojim je EMPERUS bure zabravljeno ili ga poveri Vlasniku EMPERUS Trezora na čuvanje, o čemu će biti sačinjen poseban zapisnik;
 • Dolazi najmanje jednom godišnje u EMPERUS Trezor i omogući kontrolu kvaliteta primarnog destilata, koji odležava u njegovom EMPERUS buretu;
 • Plaća godišnju naknadu Vlasniku EMPERUS Trezora, koja je definisana Ugovorom;
 • U slučaju potrebe, omogući vanrednu inspekciju EMPERUS bureta i destilata, u roku od 15 dana od primljenog zahteva od strane Vlasnika EMPERUS Trezora, putem elektronske pošte;
 • Ovlasti drugo lice, koje će preuzeti ugovorna prava i obaveze, u slučaju sprečenosti EMPERUS Rizničara da ih lično ostvari i ispunjava.

Vlasnik EMPERUS Trezora ima pravo da:

 • Promeni lokaciju na kojoj se nalazi EMPERUS Trezor, s tim da je nova lokacija jednako adekvatna za odležavanje primarnog destilata kao postojeća. Troškovi dislociranja padaju na teret Vlasnika EMPERUS Trezora;
 • Preuzme u svoje vlasništvo EMPERUS bure i destilat, koji su predmet ugovora, ukoliko EMPERUS Rizničar ne plati dve godišnje naknade, definisane Ugovorom.

EMPERUS Rizničar ima pravo da:

 • Zatraži vanrednu posetu EMPERUS Trezoru, u bilo kom trenutku tokom radnog vremena EMPERUS Trezora (radnim danima od 9 do 14 časova) ili u dogovorenom terminu mimo radnog vremena;
 • Prenese vlasništvo nad svojim EMPERUS buretom i destilatom na drugo lice, bez prethodne saglasnosti Vlasnika EMPERUS Trezora. U slučaju vršenja prenosa vlasništva, novi EMPERUS Rizničar je dužan da prihvati sve ugovorne obaveze iz Ugovora;
 • Posle isteka perioda od 3 godine, od potpisivanja Ugovora, preuzme svoje EMPERUS bure i celokupan destilat iz EMPERUS Trezora ili samo željenu količinu destilata. Vlasnik EMPERUS Trezora zadržava pravo da, ukoliko zbog organizacionih razloga nije u stanju da isporuči originalno bure EMPERUS Rizničaru, isporuči adekvatno zamensko EMPERUS bure, ovinjeno i spremno za transport;
 • Zahteva od Vlasnika EMPERUS Trezora da izrši razblaživanje (svođenje na željenu jačinu), hladnu stabilizaciju, filtraciju i flaširanje njegovog destilata, po tržišnim uslovima, kao i etiketu, koja može biti personalizovana. Ukoliko EMPERUS Rizničar želi da preuzme određenu količinu destilata iz svog EMPERUS bureta, Vlasnik EMPERUS Trezora je dužan da mu po tržišnim uslovima obezbedi destilat za dopunu bureta iz godine kada je ugovor potpisan ili destilat iz godine kada se vrši preuzimanje određene količine destilata.

  Vlasnik EMPERUS Trezora ima rok od 90 dana da ispuni posebne zahteve EMPERUS Rizničara.

Žao nam je. Nemate dovoljno godina kako biste mogli da pregledate naš web sajt.

Pristup je zabranjen osobama mlađim od 18 godina. Da li ste stariji od 18 godina?